Portal Oficial de Turisme d'Eivissainfo@ibiza.travelSALA DE PREMSA ACTUALITAT

Aqüeducte romà de s’Argamassa

Jaciment arqueològic. Es tracta d’un conjunt format per una conducció d’aigua i restes d’estructures arquitectòniques corresponents a una instal·lació industrial i a un assentament maritimorural.  L’aqüeducte és una construcció longitudinal en direcció NO-SE, d’uns 425 metres de llarg i una elevació variable. A la part superior del mur es conserva, en alguns trams, la canalització, d’amplada i profunditat variables, per transportar l’aigua.

Es poden marcar diferents fases cronològiques del jaciment: època tardopúnica, època altimperial romana i èpoques baiximperial i bizantina.

 

Direcció: Carretera Es Canar, s/n - Cala Pada

Nova recerca