Portal Oficial de Turisme d'Eivissainfo@ibiza.travelSALA DE PREMSA ACTUALITAT

Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent

La Reserva Natural des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent es troba situada a l’oest i sud-oest de l’illa d’Eivissa.

Paisatge: La diversitat del paisatge es consolida com una de les principals característiques de la reserva i des de les diferents elevacions es contemplen panoràmiques espectaculars. La silueta des Vedrà sobresortint de la mar és una de les imatges més emblemàtiques de l’illa d’Eivissa.

Els illots: Catalogats com a àrees de protecció estricta (reserva natural des de l’any 2002), s’inclouen en la reserva i són nou illots: es Vedrà, es Vedranell, sa Conillera, s´Illa des Bosc, ses Bledes (quatre illots) i s´Espartar.

Vegetació: Els illots es caracteritzen per estar sotmesos a la influència constant de la mar i el vent, així com per la carència de sòl. A pesar d’aquestes dures condicions moltes espècies aconsegueixen sobreviure i, entre aquestes, destaquen els endemismes i les espècies de gran interès per la seva raresa.

Els principals endemismes vegetals presents als illots són: Silene hifacensis, Limonium pseudoebusitanum, Asperulapaui, Medicago cetrina, Diplotaxis ibicensis, Lamottea dianae, etc. Entre les espècies singulars destaquen, per la seva escassa presència a l’arxipèlag balear, el margalló (Chamaerops humilis) o la lletrera arbustiva (Euphorbia dendroides).

A l’illa de s’Espartar tenen especial importància les comunitats d’espart que conformen l’extensió més gran d’aquestes plantes a les Pitiüses.

Fauna: Els principals trets de la fauna dels illots es troben a la gran varietat d’aus, sargantanes i diferents representants del grup dels invertebrats. Es tracta d’un dels principals llocs de reproducció d’aus marines i rapaces.

Respecte als invertebrats, tenen especial rellevància els caragols del gènere Trochoidea. La sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis), protegida per diverses directives europees i nacionals, presenta subespècies endèmiques en els diferents illots que es poden determinar pels colors i les grandàries que presenten.

Telèfon: 971 177 688
Email: espaisdenatura@gmail.com
Web: http://www.balearsnatura.com/reserves-naturals-des-vedra-es-vedranell-i-dels-illots-de-ponent/

Nova recerca