Portal Oficial de Turisme d'Eivissainfo@ibiza.travelSALA DE PREMSA ACTUALITAT

Centre d’Interpretació de sa Capelleta

En el jaciment del solar del núm 12 del carrer de sa Capelleta es poden observar tres fases ben diferenciades cronològicament. L’ocupació més antiga del solar és d’època púnica. En l’època romana, aquesta zona s’ocupà per fer-hi enterraments i es convertí en una necròpolis entre els segles II-IV dC. Finalment, trobam un important jaciment d’època islàmica, ja que s’ha pogut identificar una raval urbana fora de les murades. Aquestes estructures han de posar-se en relació amb les excavades a l’interior del recinte del puig des Molins, per adonar-nos-en de les dimensions que va poder tenir aquesta raval.

Les estructures d’època islàmica. Les primeres que sorgeixen poden ser situades perfectament en el seu context gràcies a les fonts escrites. En una crònica que narra la “croada” pisanocatalana que el 1114 partí cap a Eivissa, es troba una descripció detallada de la batalla i la presa de la ciutat emmuradada, així com la descripció de la situació i el saqueig del barri que es trobava extramurs i que devia ser aquesta raval a l’oest de les murades. En el solar s’ha excavat un carrer que el travessa en diagonal de sud-est a nord-oest, amb edificis privats a cada costat. També s’han trobat dos pous negres, que han proporcionat una informació molt valuosa respecte dels hàbits alimentaris dels seus habitants.

Les estructures d’època romana. Com molts altres llocs de la ciutat, s’han trobat en aquest solar un gran nombre d’enterraments, com succeeix en tot l’entorn. Es tracta de quasi quaranta tombes datades els segles II-III d.C., totes realitzades sota el ritu de la inhumació dels morts. Els seus aixovars són relativament humils, encara que hi ha una gran varietat tenint en compte el nombre d’enterraments.

Les estructures d’època púnica. D’aquest període són les estructures més antigues del jaciment, que pertanyen a restes d’una edificació la funció de la qual és difícil d’esbrinar perquè no s’han pogut documentar de manera completa com les cavitats artificials tallades a la roca base. Han estat trobats nombrosos materials sobretot d’època tardopúnica tant de fabricació local com d’importació itàlica, ibèrica, nord-africana, etc, així com terracota, fet que ha portat a pensar que també hi hagué activitats culturals en aquest punt. En realitat, en tota l’àrea situada al peu del vessant nord-oest del puig de Vila han estat observades dinàmiques complexes i successives amb la instal·lació de terrisseries i fins i tot l’extensió urbana de la mateixa ciutat a partir del segle IV aC.

 

Direcció: Carrer de sa Capelleta, 10 - Eivissa

Nova recerca