Official Tourism Site of Ibizainfo@ibiza.travelPRESS ROOM NEWS

*
Participa en la campanya de Turisme
i guanya premis.
Puja un vídeo de la teva vida aïllat
a casa amb el hashtag #lavidaislados
al teu Instagram o Facebook.

Guanyadors

CONCURS INSTAGRAM I FACEBOOK

TANTS DE VÍDEOS DEL TEU CONFINAMENT HAURIEN DE SERVIR PER A ALGUNA COSA

Sorprèn-nos amb un vídeo del teu confinament a casa. Podràs participar en la pròxima campanya del Departament de Turisme d’Eivissa i, a més, guanyar premis.

BASES DEL CONCURS

Primera. Objectiu

L’objectiu del Consell Insular d’Eivissa és fer tothom partícip de la nova campanya turística animant a enviar vídeos o fotografies del vostre confinament.

Les persones participants, a més d’ajudar a impulsar el sector turístic, podran guanyar premis relacionats amb l’illa d’Eivissa i els seus serveis.

Segona. Participants

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys o menors amb l’autorització de la persona que en sigui tutor/a legal.

Participants i familiars vinculats directament amb l’organització de la campanya no podran accedir als premis.

Aquells vídeos o imatges que no compleixin qualsevol de les bases d’aquest document no podran ésser premiats en cap cas. Ibiza.travel podrà, de totes maneres, seleccionar l’esmentat material per incorporar-ho a la campanya promocional posterior a aquesta acció.

Tercera. Tema

El tema del concurs és la publicació a les teues xarxes socials de un vídeo/una imatge que conti la situació viscuda durant el confinament. Aquell moment d’estrès o aquella activitat que realitzada de manera habitual és simple, però que ara s’ha complicat tant. Vivències laborals, en família, amb amics...

Quarta. Obra i forma de participació

Es participarà mitjançant la publicació a Instagram i/o Facebook de vídeos i fotografies i cada publicació haurà d’incloure el hashtag #lavidaislados i etiquetar a @ibizatravel (Instagram) o @ibztravel (Facebook).

Totes les persones participants accediran al sorteig dels premis.

El Consell Insular d’Eivissa es reserva, amb el consentiment previ, el dret d’utilitzar algunes imatges o alguns vídeos en la pròxima campanya de promoció turística.

Cinquena. Data de publicació

Els vídeos i les fotografies podran ser publicats a partir del dia 4 de maig de 2020 a les 00.01 hores i fins al 15 de juny de 2020 a les 23.59 hores (prorrogable).

Sisena. Publicació de les imatges

El Consell Insular d’Eivissa i www.ibiza.travel es reserven el dret de publicar les imatges en les seues xarxes socials o altres mitjans de comunicació, a mesura que vagin publicant-se les imatges amb la finalitat de la promoció turística d’Eivissa.

Setena. Premis

S’estableixen dues categories de premis:

1) Els 40 vídeos/imatges que aconsegueixen més “m’agrada” en les xarxes socials accediran al sorteig dels premis que estaran formats per:

- Paquets per a residents a l’illa
- Paquets per a no-residents a l’illa

2) Altres premis (no paquets) entre els restants vídeos/imatges

- Premis per a residents a l’illa
- Premis per a no-residents a l’illa

Cada participant podrà guanyar només un premi, independentment del nombre de vídeos o imatges que hagi publicat i que participin en el sorteig.

Vuitena. Publicació premis

Els resultats d'ambdós sorteigs es publicaran a la pàgina web ibiza.travel/lavidaislados el dia 1 de setembre de 2020.

Novena. Gestió dels premis

La persona premiada haurà d’acceptar el premi en el termini màxim de 15 dies a partir de la data en què es doni a conèixer el resultat dels sortejos i informarà de les dates en què voldria gaudir del premi.

Tots el premis estaran subjectes a disponibilitat per part de les empreses col·laboradores i es podran gaudir fins al 31 de desembre de 2021 i no podran, en cap cas, ser canviats pel seu valor equivalent en metàl·lic.

Les persones premiades es comprometen a realitzar alguna publicació en les seues xarxes socials, en el moment del gaudiment del premi, etiquetant @ibizatravel i aquelles empreses col·laboradores en el seu premi.

Desena. Publicació de les bases

Les bases es publicaran a ibiza.travel/lavidaislados